Vijf mensen die elkaar van de schietsport kenden, vonden het tijd worden om zelf een schietsportvereniging op te richten. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Er moest veel geregeld worden zoals ruimte bij de SISL (Stichting Indoor Schieten Leeuwarden). Op zaterdagmiddag was er ruimte en nadat de huurprijs was vastgesteld, hebben we daar gebruik van gemaakt.

De kogel was door de kerk, de eerste stap was gezet. Hierna moesten we naar de notaris om de statuten en dergelijke vast te leggen. Er moest ook een bestuur gevormd worden, een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en 2 bijzitters. Dat was niet moeilijk dus, 5 mensen, 5 functies. Het bedenken van een naam was echter wel moeilijk. Vele namen passeerden de revue, maar uiteindelijk kwam er iemand met het idee om de vereniging NOCONI te noemen, wat "Rijzende Stam" betekende. We begonnen tenslotte met niets en het was de bedoeling te groeien tot een volwaardige vereniging met een respectabel aantal leden.


Toen dat allemaal vastgesteld was moest er nog een probleem worden opgelost, namelijk geld voor verenigingswapens waarmee de leden konden schieten. Donateurs moesten er komen, dat zou wat extra geld in het laadje brengen. Zij werden gevonden in de partners van twee van de bestuursleden. Aspirant schutters moesten schieten met de wapens van de mensen die reeds lid waren en een eigen wapen bezaten. Voor zowel de leden als de vereniging was dat geen probleem.

Op zaterdagmiddag 14 Juli 1990 ging de deur open voor de sportschutters. NOCONI was een feit! Binnen 6 maanden had NOCONI 24 leden die met veel enthousiastme de vereniging bezochten.

Nu, in 2008, heeft NOCONI ongeveer 150 leden waarvan het merendeel geregeld en met veel plezier komt schieten.

NOCONI is een vereniging van en voor verschillende mensen die de schietsport beoefenen en kent inmiddels zijn up's en down's. Er wordt veel plezier gemaakt maar... Ook een traan moet af en toe worden weggepinkt.

 

Schietsport is, misschien in tegenstelling tot wat je dacht, een sport van rust en concentratievermogen. Immers, je probeert een zo goed mogelijk resultaat te halen en dat lukt je absoluut niet met machogedrag en grootheidswaanzin.
Op de schietbanen gelden zeer strenge veiligheidseisen, een vuurwapen alléén is niet gevaarlijk, echter een vuurwapen in de handen van een mens wel! De veiligheidsaspecten komen aan bod onder een andere button, hier proberen we globaal uit te leggen wat schietsport op onze vereniging ongeveer inhoud.

Om schietsport te kunnen uitoefenen moet je lid zijn van een schietsportvereniging voor vuurwapens (liefst de onze natuurlijk) tenminste, als je wilt schieten met vuurwapens. Let wel, bij onze vereniging schieten we met vuurwapens en dat is heel wat anders dan een vereniging voor luchtdrukwapens. Om lid te kunnen worden van een schietsportvereniging dien je dan ook 18 jaar of ouder te zijn.

De eerste weken ben je aspirant lid en krijg je schietinstructies van een van onze instructeurs. Er wordt je geleerd hoe om te gaan met de wapens, de munitie, je verantwoordelijkheden en er wordt flink gehamerd op de veiligheid op en rond de baan. Je schiet het eerste half jaar alleen met kleinkaliber (.22) vuurwapens welke door de vereniging beschikbaar worden gesteld.

Na een half jaar lidmaatschap en voldoende schietbeurten wordt bekeken of je gedrag, verantwoordelijkheid en prestaties goed genoeg zijn om, als je dat zelf ook wilt, over te gaan op zwaar kaliber vuurwapens. Natuurlijk zijn er ook zwaarkaliber vuurwapens op de vereniging voorhanden die je vrij en kostenloos kunt gebruiken. Alleen de munitie en de kaarten betaal je steeds zelf. Als je schietprestaties dusdanig zijn dat je zou kunnen meedoen aan in- of externe schietwedstrijden dan kun je je daarvoor aanmelden. En dan wordt schietsport pas echt schietsport....

Na 1 jaar lid te zijn geweest kun je, pas na akkoord van de vereniging, een eigen wapen aanschaffen. Daarvoor moet je naar het politiebureau om een verlof te verkrijgen tot het voorhanden hebben van een vuurwapen en/of munitie. Na een algemene gedragscontrole betreffende je verleden zoals criminaliteit, zware overtredingen of andere zaken waarbij je met justitie in aanraking bent geweest bepaalt de politie of je een verlof toegekend krijgt of niet. Gedurende het bezit van eigen vuurwapens dien je lid te blijven van een schietvereniging. Doe je dat niet dan mag je geen eigen vuurwapens in je bezit hebben en moet je dus alles verkopen of inleveren op het politiebureau.

Schietsport beoefen je dus in verenigingsverband en nooit in je uppie. Zodoende heb je altijd te maken met andere mensen, een verenigingsbestuur, baancommandanten en een heleboel andere leden met wie je het heel gezellig kunt hebben.

Je kunt iedere zaterdagmiddag bij ons op de vereniging;

    Serieus met de schietsport bezig zijn of gewoon voor de fun.
    Met klein- en groot kaliber vuurwapens schieten.
    Met verenigingswapens of je eigen wapen schieten.
    Gedurende onze openingstijden ongelimiteerd gebruik maken van de beschikbare wapens en banen. (geen irri wachttijden)
    Kennis opdoen betreffende de schietsport alles wat daar mee samenhangt.
    Andere schutters ontmoeten met wie je van gedachten kunt wisselen.
    Meedoen aan interne competities.
    Zelfs zoon of dochter laten meedoen aan de jeugdcompetitie voor onder de 18 jaar. (Lucht en/of Co2)
    Eventueel een introducé meenemen.
    Gezellig blijven plakken aan de bar. (Je kunt zelfs je ei kwijt)
    Even een broodje hamburger of wat anders eten.

Je ziet, het is een levendige vereniging met een hoop tevreden leden. Mocht je interesse tonen en denken, dat wil ik ook wel eens proberen, kom dan gerust eens langs of maak een afspraak als je met een groep komt. Je kunt bellen, mailen of een briefje sturen. De adressen staan op de pagina hiervóór.

 

Openingstijden : SV NOCONI, Alleen op zaterdag van 14:00 tot 18:30 uur
Gedurende de maanden juni, juli en augustus van 14:00 tot 18:00 uur
058 266 11 00 - alleen tijdens SV NOCONI openingstijden, vragen naar bestuurslid